زمان و مكان برگزاري جلسات

یازار : انجمن ادبي مارال

+0 نفر به‌يه‌نيب

جلسات شعرخواني و نقد شعر تُركي آذربايجاني در

انجمن ادبي مارال تهران

زمان: روزهاي يكشنبه يكهفته درميان

ساعت  20 - 17:30

مكان: روبروي ترمينال جنوب، ابتداي خيابان شهيد پرستويي، سراي محله خزانه

شماره هاي تماس:   09386022461   و   09126022461      

  • [ ]